Försäkringar

NaturaMed Pharma Försäkring

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Vad värdesätter du i vardagen? Vad ger dig inspiration och avkoppling? Vad får du energi och glädje av? Vad vill du kunna fortsätta med även om olyckan varit framme?

Med en olycksfallsförsäkring har du en bättre ekonomisk trygghet om olyckan skulle ske. Du kan fortsätta med det du värdesätter mest och som ger dig glädje.

Vi på NaturaMed Pharma har i samarbete med Chubb tagit fram en unik försäkring för dig. Du kan själv välja mellan två ersättningsnivåer.

Försäkringen ger ersättning vid:
Medicinsk invaliditet
Sjukhusvistelse
Benbrott
Tandskador
Krishjälp

NaturaMed Olycksfallsförsäkring gäller i hela världen, så länge du inte är borta från Sverige i mer än 12 månader. Du behöver inte någon hälsodeklaration för att teckna försäkringen. Du kan teckna försäkringen från 45 år fram tills du fyller 79 år, och den är giltig tills du fyller 90 år.

Förköpsinformation (pdf) 

Försäkringsvillkor (pdf) 

Faktablad (pdf) 

DÖDSFALLSERSÄTTNING VID OLYCKSFALL

Man tänker inte alltid på hur sina närmaste ska klara sig ifall det värsta skulle hända i samband med en tragisk olycka, men med NaturaMed Pharmas Dödsfallsersättning vid olycksfall ger du, som kund hos oss, din familj en ekonomisk trygghet.

Vi på NaturaMed Pharma har i samarbete med Chubb tagit fram en försäkring som ger ersättning med ett engångsbelopp, från 600 000 kr, då den försäkrade avlider till följd av ett olycksfall.

Försäkringen ger ersättning för:
Dödsfall
Begravningsersättning

NaturaMed Dödsfallsersättning gäller dygnet runt och i hela världen, så länge du inte är borta från Sverige i mer än 12 månader. Du behöver inte någon hälsodeklaration för att teckna försäkringen. Du kan teckna försäkringen från 18 år fram tills du fyller 75 år, och den är giltig tills du fyller 86 år.

Försäkringsvillkor (pdf) 

Faktablad (pdf) 

För att teckna eller om du har frågor kontakta Chubb kundservice:

Telefon: 0771 – 54 00 55
E-post kundservice: kundservice@chubb.com
E-post skador: skador@chubb.com