Vår kvalitet är din säkerhet


Norskproducerad kvalitet från NaturaMed Pharma
Pharmatech har en stor och modern maskinpark där det produceras både tabletter, flytande kosttillskott, kapslar och pulverprodukter. Råvarorna kommer från välkända tillverkare i hela världen, och är föremål för omfattande kvalitetskontroller när de anländer till fabriken. I laboratoriet testas de olika råvarorna, förutom att det dessutom skickas prover till oberoende laboratorier. Pharmatech AS använder endast fiskoljor från samarbetspartner som uppfyller kraven för ansvarsfull användning av marina resurser, och är särskilt angelägna om att enbart köpa  fiskolja från hållbara bestånd, där fiskoljan är ren och stabil . De använder bara fiskolja från raffinaderier som är EU godkända, och våra kunder kan vara säkra på att den olja som används i våra produkter är av hög kvalitet och att innehållet av de aktiva substanserna är i enlighet med deklarationen.

Nationella och internationella lagar
Pharmatech AS är i kontinuerlig kontakt med sina leverantörer och kontrollerar att tillämpliga nationella och internationella lagar och förordningar följs.

Kosttillskott gör oss bättre rustade att klara vardagens påfrestningar 
Det är min fasta övertygelse att genom att ge kroppen aktiva verkningsämnen som kan hjälpa till att bygga upp immunförsvaret  och ge oss mer energi, så kommer vi att vara bättre rustade att klara påfrestningar från föroreningar, stress, fria radikaler och andra saker som påverkar våra kroppar varje dag , säger Geir Lund, VD på Pharmatech AS.